Nei, Jesus var ikke sosialist!

I mai var det noen debattinnlegg i den kristne dagsavisen Dagen om kristen tro og sosialisme. Jeg fikk aldri publisert mitt svar av Dagen, av en eller grunn som jeg aldri fikk noe svar på. Denne artikkelen gikk derfor litt i glemmeboka. Jeg mener dog at dette teamet er for viktig til å ikke bli å publisert. Derfor kommer det her.

Til Øystein Johnson og Ole August Iversens bruk av Bibelen vil jeg i dette innlegget gi et svar på Johnson sitt debattinnlegg fra 20. mai og Iversen sitt debattinnlegg 19. mai. Begge går langt i å plasser Jesu budskap langt ut på venstresiden i politikken. Poengene deres virker å være dette, at de ser flere likheter mellom sosialisme og kristen tro, på tross av at kirken ifølge flere av deres kilder ikke har hatt nok søkelys på lidelsene i denne verden, men et for stort fokus på det salige livet i den kommende verden.

(more…)

Om Kristus og de onde ånder

Søndagens tekst er hentet fra evangelisten Lukas, kapitel 11: 14-28. Teksten begynner med at en ond ånd blir drevet ut. Fortsettelsen skulle gjerne vært at alle på stedet priste Gud for alt det som hadde skjedd. Det stikk motsatte er det som skjer, Jesus blir anklaget for å drive med sort magi. Men Jesus gjør igjen anklagene til skamme ved å vise selvmotsigelsen i at en ond ånd skulle drive ut en ond ånd. (more…)

Mitt bønneliv

20191011_150200.jpg

Gripekors og rosenkrans

Jeg vil i dag gi dere et innblikk i mitt bønneliv. Men først litt troshistorie og forklaring.

Jeg husker da jeg var yngre bad jeg alltid min aftenbønn når jeg hadde gått og lagt meg. Så kom en periode i livet mitt hvor jeg leste et lite stykke i Bibelen hver dag i en lengre tidsperiode. Selv om jeg ikke husker denne tiden som veldig oppbyggelig, det ble ikke til liv for meg det jeg leste. Så kom det en periode i livet mitt hvor jeg leste både et stykke i Bibelen og et stykke i Husandaktsboken til Rosenius og fant dette veldig oppbyggelig, jeg leste også en bønn hver dag, fra en bønnebok. Dette varte også en lengre periode i livetmitt.

(more…)

Strøtanker om skriftsyn

Hei! Her har jeg prøvd å gjøre rede for hva som er mitt bibelsyn og hva jeg mener med at Guds ord er ufeilbarlig. Ingenting av dette er skrevet i stein og jeg ønsker veldig gjerne feedback på om du er uenig eller det er ting du ikke helt forstår. Grunnen for jeg har jobbet med dette er at jeg med tiden fikk et behov for å sette ord på hva jeg mener og gå etter i sømmene om det gir mening å tale om Bibelen som Guds Ord.  (more…)

Fordi jeg er lutheraner

Noen av mine Facebookvenner har tydeligvis latt seg bekymre over at jeg visst nok skal ha flørta med katolisismen i en Facebookpost hvor min intensjon ikke var å støtte opp om katolisismen, men å tale sant om den. Dette grunnet i at mange protestanter har hatt en tendens til å blant annet å mene at i katolisismen tilber man Guds mor, jomfru Maria, noe som ikke er tilfelle. Dette blogginnlegget er skrevet for å klargjøre at jeg står støpt fast i luthersk teologi. Dette vil bli noe teknisk for å gjøre det så kortes mulig, spør om det er noe du ikke forstår.

(more…)

Tre generasjoner Williams og én Johnny Cash

Hank_Williams_Promotional_Photo Da var det lengesiden man hadde vist seg her inne. Da passer det seg med en liten musikk-post. Vet ikke hvor mange av dere som nikker når jeg sier Hank Wiliams sr.. Hank Williams er et av de kjæreste navn vi har innenfor country blues. Han er en rett og slett en legende. På tross av sin få år han fikk her på jorden rakk han og bli til inspirasjon for det mest av den musikken som kom etter ham. Han ble født i 1924 i Alabama og døde på vei til en spillejobb i West Virginia i 1953. Grunnet store problemer med ryggen ble det dessverre et daglig og stort inntak av alkohol og narkotiske stoffer, før han reiste til spillejobben hadde han fått morfin av legen, han følte seg ikke bra og ble erklært død av politiet atter at bilen han satt i hadde blitt stoppet, han som kjørte trodde at han hadde blitt slått ut av morfinen, men det viste seg at han hadde fått et hjerteinfarkt. Noe av det jeg liker med country er at veldig mange har laget kristne sanger og Hank er intet unntak. Hans største slager er kanskje “Honki tonki blues”. En av mine favoritter er derimot “I Saw The Light”. En sang som har fulgt familien Williams frem til i dag. (more…)

Det ondes problem vs Guds eksistens

Med dette blogginnlegget har jeg ikke noe håp at jeg én gang for alle skal ha løst det ondes problem. Ei heller tenker jeg om dette innlegget at det skal være det endelige beviset for at Bibelen er Guds Ord. Derimot håper jeg at dette kan være et lite bidrag til å sette i gang tankeprosesser hos mennesker. Kanskje kan det være med å få deg til å tenke på Gud eller kanskje det kan være en hjelp til å holde fast på troen på Gud, noe det har hjulpet meg til.

(more…)